Kako se motivirati za vježbanje?

Pitanje:

Kako se motivirati za vježbanje?

Odgovor:

Poštovana,

već samo pitanje koje ste postavili upućuje na izostanak jasnog cilja zbog kojega biste počeli ili nastavili s vježbanjem. Cilj je ono što određuje svaku ljudsku aktivnost, a ostvarenje cilja motivira ljudsko ponašanje. Bitan je Vaš stav prema vježbanju. Ako nije apsolutno pozitivan, već je u najmanju ruku ambivalentan, bit će teže motivirati se. Dakle, za početak nam trebaju cilj, motiv i pozitivan stav. Predlažem da cilj bude razviti stabilnu naviku vježbanja, motiv da bude zdravlje, zadovoljstvo i ugoda pri vježbanju, a sve to neka bude temelj za razvijanje pozitivnog stava. Ako govorimo o konkretnim koracima kako početi i ostati u vježbanju, evo nekoliko savjeta. Prvo, odredite vrijeme u tjednu kada ćete vježbati kako vježbanje ne bi „odgodile“ ili „istisnule“ neke druge „važnije“ obaveze. Za početak dva puta tjedno po pola sata, a onda povećavajte broj termina, dužinu trajanja i intenzitet rada. Drugo, jako važno, pri vježbanju trebate osjećati ugodu i zadovoljstvo, „dobar osjećaj“, pa predlažem da kombinirate više vrsta aktivnosti kako biste mogli odabrati onu koja će Vam pružiti najviše ugode i zadovoljstva. Treće, izbjegavajte uspoređivanje s drugima, i što se tiče fizičkih sposobnosti i što se tiče motivacije i ciljeva. Četvrto, izbjegavajte praćenje napretka; u početku će napredak biti veći, a poslije će „ići sve sporije“, a to bi moglo negativno utjecati na motivaciju jer biste mogli očekivati da će proporcionalno rasti, a to se ne događa. Peto, vježbajte zbog sebe i za sebe, na načine koji Vama najviše odgovaraju i pričinjaju najviše zadovoljstva. Sretno!

Sportski pozdrav,

Anđelko Botica, psiholog