Impressum

Nakladnik: Grad Rijeka, Korzo 16, HR-51000 Rijeka
Grafičko oblikovanje, razvoj i tehnička podrškaSiniša Necko
Zaštita podataka i sigurnost sustava: Danijel Antonić
Sadržajno oblikovanje: dr.sc. Kristina Dankić (koncept), Zoran Krušvar (tekst, video snimke), Anđelko Botica (motivacijske poruke)
Fotografija: Petar Fabijan (naslovnica i lokacija Dolac-Brajda), Zoran Krušvar 
Lektura: Gordana Ožbolt
Uredništvo i administracija: dr.sc. Kristina Dankić (urednik) i Siniša Necko (administrator)

Suradnici: 
Društvo športske rekreacije “CAROLINA 3,2,1” (trenerica Katja Luketić/vježbači Roni Kostadina, Martina Sudac, Mark Milat, Bojana Kukec, Elisa Bellesi); Fitness centar Active (trener/vježbač Andrej Kosanović); Centar za sport i rekreaciju Fiskultura (trenerica Marta Vitezić/vježbačica Mirna Savić); Fitness centar Lovorka (trenerica Nataša Kalabić/vježbači Aleksandar Kalabić, Laura Lisac); Dance & fitness studio Trinity & co. (trenerica Paola Vukelić/vježbačice Nika Novak, Stela Ilinković, Mia Trošelj, Leonna Jagodnik); Privatna psihološka praksa KONTAKT (sportski psiholog Anđelko Botica) 

Opremanje i održavanje vježbališta: Anđelina Čobić

Kontakt e-mail: info@rifitness.hr